Ste tu
Domov > Reality a financovanie bývania > Čo všetko potrebujete k predaju bytu či domu

Čo všetko potrebujete k predaju bytu či domu

Ak ste sa rozhodli predať vás byt, dom alebo iný nehnuteľný majetok, potrebujete na prevedenie tohto úkonu hneď niekoľko dokladov z príslušných úradov a spolu s kupujúcim spísať pred samotnou kúpnou zmluvou aj rezervačnú zmluvu, prípadne zmluvu o budúcej kúpnej zmluve. Aké doklady sú nevyhnutné a čo je to rezervačná zmluva a zmluva o budúcej kúpnej zmluve?

Pri predaji nehnuteľnosti sa nezaobídete bez nasledujúcich dokladov

  • List vlastníctva, ktorý spôsobilý na právne úkony
  • Katastrálnu mapu (kópiu)
  • Preukázanie nadobudnutia bytu vo forme zmluvy o prevode bytu do vlastníctva
  • V prípade, ak je vlastníkom bytu 2 alebo viac osôb, tak aj písomný súhlas na predaj bytu od všetkých jeho spolumajiteľov s overenými podpismi u notára
  • Znalecký posudok, najmä ak bude byt kúpený s využitím financovania prostredníctvom hypotéky

V prípade, že predávate dom, okrem dokladov uvedených pri predaji bytu potrebujete aj nasledujúce:

  • Stavebné plány a stavebné povolenie
  • Kolaudačné rozhodnutie
  • Geometrický plán

S nadobudnutím dokladov, ktoré je nutné vybaviť s aktuálnym dátumom, vám dokáže pomôcť aj vaša realitná kancelária.

Po ústnej dohode s budúcim kupcom musíte pred samotnou kúpnou zmluvou vy alebo vaša realitná kancelária zabezpečiť vyhotovenie rezervačnej zmluvy či zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Tieto zmluvy slúžia najmä na zarezervovanie nehnuteľnosti na čas, pokým si kupujúci vybaví dostatočné finančné prostriedky na kúpu či z dôvodu poskytnutia hypotéky.

Rezervačná zmluva je písomnou zárukou toho, že sa predávajúcu rozhodol predať byt konkrétnemu kupujúcemu a kupujúci kúpiť byt od predávajúceho. Slúži na tzv. zmrazenie nehnuteľnosti počas doby, kedy kupujúci vybavuje financie na kúpu a predávajúci sa počas tohto obdobia zaväzuje, že nehnuteľnosť neponúkne inému záujemcovi. Súčasťou rezervačnej zmluvy je aj dohodnutá cena, hodnota rezervačného poplatku, termín podpisu kúpnej zmluvy a výška prípadnej zmluvnej pokuty. Rezervačný poplatok sa obyčajne uchováva mimo dosahu zainteresovaných osôb, teda buď na účte realitnej kancelárie či formou notárskeho vkladu alebo ako vinkulovaný vklad. Tento poplatok je súčasťou kúpnej ceny bytu.

Ak sa kupujúci rozhodol pre financovanie prostredníctvom hypotéky, banka vyžaduje po rezervačnej zmluve spísanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. V nej sú uvedené všetky dôležité súčasti kúpnej zmluvy, navrhnutý spôsob financovania a termín uzatvorenia kúpnej zmluvy. Táto zmluva je dôležitá pre banku a na základe nej môže prideliť dohodnutý podiel z hodnoty nehnuteľnosti.

Na spísanie zmlúv využite služby realitnej kancelárie či spôsobilého právnika.

Pridaj komentár

Top