Ste tu
Domov > Reality a financovanie bývania > Domov, o ktorý sa nebudete musieť báť

Domov, o ktorý sa nebudete musieť báť

Domov je miesto, kam sa radi vraciate, či ste iba v práci, alebo na dlhej ceste v zahraničí. Máte tam všetky svoje osobné veci, svoje spomienky, žijete tam, pretože sa jednoducho cítite dobre. A hoci je to „len“ príbytok, aj oň by malo byť dobre postarané.

Postavte dom hore nohami – budete vedieť, čo je rozdiel

Na začiatku je dobré povedať, že existujú dva druhy poistenia, ktoré si často mýlime a vlastne niekedy ani nevieme, ktoré je pre nás vhodnejšie a výhodnejšie. Netreba si mýliť poistenie domácnosti a poistenie nehnuteľnosti. Ani vy presne neviete, ktoré je pre vás vhodné? Stačí si predstaviť jednoduchú vec. Postavte svoj dom či byť v mysli hore nohami. To všetko, čo by sa reálne mohlo rozbiť, poškodiť, je vecou poistenia domácnosti. Múry, steny a ich poškodenia kryje zase poistenie nehnuteľnosti.

Všeobecné poistenie majetku zahŕňa aj nehnuteľnosti, teda pokrýva rodinné domy vrátane garáží či plotov, bytové a nebytové domy, nebytové priestory, rekreačné objekty, ale aj objekty vo výstavbe. Poistiť teda môžete dom, byt alebo sa dá poistiť celý bytový dom.

Domácnosť je to, čo máte a čo vytvárate

Poistenie domácnosti sa líši podľa konkrétnej poisťovne, preto je dobré spraviť si prehľad o tom, čo vám najviac vyhovuje a čo vlastne poistiť chcete.

Všeobecne však poistenie domácnosti zahŕňa poistenie pred:

  • odcudzením, najmä krádežou alebo lúpežou, či činmi vandalizmu,
  • ujmou spôsobenou požiarom, úderom blesku, výbuchom, zrútením lietadla či jeho časti,
  • škodou spôsobenou vodou z vodovodného potrubia, ale aj vodou či ľadom z víchrice či krupobitia,
  • povodňami či s tým spojeným zosuvom pôdy alebo zeminy,
  • zadymením,
  • poistné pokryje škody spôsobené nárazom vozidla, aerodynamickým treskom, zemetrasením, výbuchom sopky či pádom stromu alebo iných predmetov.

Pokrytie je teda naozaj široké, predmetom však môžu byť aj náklady vynaložené na stavebné úpravy v byte, kde ste nájomník. Poistenie domácnosti má možnosti pripoistenia, ktoré zahŕňajú skrat elektromotora, poistenie automatickej práčky pre prípad pokazenia, poistenie skla proti rozbitiu z akýchkoľvek príčin.

Majte na pamäti, čo chcete poistiť

Ak sa pre poistenie domácnosti rozhodnete, ste iba krôčik k tomu, aby ste sebe a svojej rodine vytvorili bezpečný domov. Pred uzatvorením poistenia majte rozmyslené, čo všetko chcete skutočne poistiť, proti čomu dané veci poistíte a či chcete uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti tretím osobám.

Vzhľadom na niektoré skutočnosti sa môže meniť výška poistného, ktorá závisí napríklad od ocenenia domácnosti, od regiónu, kde bývate, od miesta bydliska, od plochy vášho bytu či domu, od charakteru vybavenia, od výšky spoluúčasti, či sa rozhodnete pripoistiť sa, a úlohu hrá aj to, či máte zabezpečenú domácnosť nejakým spôsobom – teda či sú v byte bezpečnostné dvere alebo mreže na oknách a či na ochranu využívate bezpečnostný alarm.

Očakávajte, že poistenie môžu odmietnuť

Ak sa pre poistenie domácnosti rozhodnete, zrejme nečakáte, že sa môže stať, že vám ho odmietnu. Opak je však pravdou, a hoci je toto poistenie dobrovoľné, existujú situácie, keď sa dočkáte zamietavého postoja.

Kedy môže táto situácia vzniknúť? V „najjednoduchšom“ prípade vtedy, ak je stavba už na prvý pohľad poškodená, zničená a neudržiavaná. Rozhodujúcim faktorom je aj to, či v budove niekto býva – zamietavé rozhodnutie príde vtedy, ak tam nik trvalo nebýva alebo nie je nehnuteľnosť nadobudnutá v súlade s platnými predpismi. Problém poistiť si nehnuteľnosť môže byť aj vtedy, ak sa rozhodnete žiť v lokalite, kde sú časté povodne či záplavy.

Výnimočným stavom je víkendová domácnosť. Hoci sa tam zdržujete počas víkendov a vytvorili ste tu domov, niektoré poisťovne tieto domy poisťujú, ale s prirážkou. Alebo ich nepoistia vôbec.

Nadpoistenie a podpoistenie domácnosti

Áno, aj s takýmto niečím sa môžete v praxi stretnúť. Hodnotu vecí, ktorú by ste mohli pri poškodení stratiť, vyčíslite, hoci jej citovú stratu žiadne peniaze sveta nenahradia. Preto treba byť pri poistení pozorní a radšej sa poistiť poriadne, než aby ste to potom v budúcnosti ľutovali.

V prvom rade si treba uvedomiť, akú hodnotu majú veci v domácnosti, a nebáť sa. Spočítajte si, čo všetko idete poistiť, aká je reálna hodnota celkového zariadenia, a myslite aj na to, že prípadná rekonštrukcia či dozariaďovanie nehnuteľnosti jeho hodnotu časom zvýši. Netreba to však hnať do extrémov, pretože poistné zmluvy by ste mali raz ročne (aspoň) kontrolovať, a ak sa počas roka hodnota majetku zvýši, prispôsobiť tomu aj poistné.

Podpoistenie zase znamená prípad opačný. Než aby ste platili o niečo vyššie poistné, podhodnotíte celkovú cenu zariadenia domácnosti, a tým sa pripravíte o adekvátnu náhradu od poisťovne, ak sa náhodou poistná udalosť stane.

Top