Ste tu
Domov > Reality a financovanie bývania > Kupujete byt alebo dom? Aj na toto nezabúdajte

Kupujete byt alebo dom? Aj na toto nezabúdajte

Kúpa bytu či domu je obrovskou investíciou, azda aj najväčšou vo vašom živote. Práve preto je nutné byť na každom fronte opatrný a pred podpisom kúpnej zmluvy zistiť a preveriť všetko potrebné, čím znížite riziko možných problémov. Snažte sa preto upokojiť svoje emócie v prípade, že ste našli svoje vysnívané bývania a triezvo sa pozrieť na každú výhodu a nevýhodu nehnuteľnosti. Rovnako tak si preverte technický stav a svoje peniaze nepúšťajte do rúk iných osôb, kým dom alebo byt nie je na papieri váš.

Pri vydaní sa na cestu hľadania nového bývania na váš čaká množstvo úskalí, ktoré je potrebné prekonať. Prvým môže byť samotné hľadanie vo veľkom množstve ponúk, no počítajte s tým, že oveľa ťažšie chvíle prídu po nájdení tej pravej nehnuteľnosti. Kúpa, komunikácia s bankou, prevod vlastníckych práv a ich potvrdenie sú často zložitými a časovo náročnými procesmi, pri ktorých treba mať pevné nervy a disponovať s dávkou opatrnosti.

Zamerajte sa na nasledovné:

  • Už pri obhliadke sa podrobne informujte o technickom stave bytu, ale aj celej nehnuteľnosti. Rovnako tak si všímajte aj okolie, pri bytových domoch aj všetky spoločné priestory či nebytové priestory prislúchajúce k bytu. Rovnako tak si zistite, či na bytovom dome nie sú plánované rozsiahlejšie opravy
  • Je potrebné získať prehľad o mesačných nákladoch na bývanie vrátane energií a vykurovania. Pri bytových domoch aj výšku mesačného poplatku do fondu opráv či sa spýtať na množstvo financií, ktoré majú vlastníci nehnuteľností na spoločnom účte
  • Najmä pri kúpe domu sa oboznámte s územným plánom obce, aby ste sa vyhli možným komplikáciám pri užívaní domu. Budúca výstavba totiž môže negatívne ovplyvňovať kvalitu, ale aj trhovú hodnotu budúceho bývania
  • Uistite sa, že predávajúci je skutočným vlastníkom nehnuteľnosti. To dokážete aj z listu vlastníctva, na ktorom zistíte aj to, či má nehnuteľnosť viacero majiteľov, obsahuje bremeno alebo obmedzenia pri užívaní nehnuteľnosti. Rovnako tak máte právo na predloženie spôsobu, akým vlastník nadobudol nehnuteľnosť. V prípade bytov je to kúpna zmluva, ak si majiteľ nehnuteľnosti postavil dom sám, tak stavebné plány, stavebné povolenie či kolaudačné rozhodnutie

Spísanie kúpnej zmluvy

Ak ste sa s majiteľom nehnuteľnosti alebo realitnou kanceláriou dohodli, nasleduje písomné potvrdenie tohto rozhodnutia. Pred kúpnou zmluvou sa obyčajne podpisuje ešte rezervačná zmluva či zmluva o budúcej kúpnej zmluve, ktoré vám garantujú predaj nehnuteľnosti, prípadne popisujú dohodnuté podmienky kúpy. Tieto zmluvy ako aj kúpna zmluva sa vypracovávajú na základe občianskeho zákonníka. Kúpna zmluva musí obsahovať nasledovné:  identifikáciu dotknutých osôb, jasný popis predmetu zmluvy, cenu a s pôsob platby, práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, popis možnosti odstúpenia a predávajúci v nej prehlasuje, že na nehnuteľnosť nie sú žiadne ťarchy. Odporúčame spísanie realitnou kanceláriou alebo právnikom. Podpis oboch strán musí byť úradne potvrdený, pričom ním zmluva nadobúda účinnosť. Potrvá však možno až 90 dní, kým sa vlastnícke právo nehnuteľnosti zmení aj formou zápisu do katastra.

Platba

Vaše peniaze by ste nemali pustiť do rúk predávajúceho, pokiaľ nehnuteľnosť nie je v katastri zapísaná na vaše meno. Na elimináciu rizika je možné využiť buď vinkulovaný účet, alebo notársky vklad. Vinkulovaný účet je účet v banke zriadený kupujúcim a sú naň vložené prostriedky na kúpu nehnuteľnosti. Kupujúci nemôže bez súhlasu predávajúceho disponovať s peniazmi, teda na istú dobu sú akoby zmrazené. Po predložení listu vlastníctva, na ktorom je kupujúci označený ako majiteľ, banka prevedie peniaze na účet predávajúceho. V prípade notárskej úschovy sa peniaze zložia u notára a on ich môže previesť predávajúcemu len za splnenia podmienky. Tou je opäť list vlastníctva, na ktorom je ako majiteľ zapísaný kupujúci.

Pri kúpe nehnuteľnosti bude teda vždy obozretný. Preverujte a vytvorte si istoty, vďaka ktorým vás nikto neoklame.

Pridaj komentár

Top