Ste tu
Domov > Stavba a stavebníctvo > Pri návrhu realizácie domu musíte dodržiavať základné odstupy od stavieb

Pri návrhu realizácie domu musíte dodržiavať základné odstupy od stavieb

Ak vlastníte stavebný pozemok, dom naň nemôžete lokalizovať kdekoľvek sa vám to hodí. Musíte totiž dodržiavať základné postupy a odstupy od stavieb tak, aby boli splnené viaceré požiadavky. A to jednak požiadavky na komfortné bývanie v súkromí, ale aj požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, požiadavky hygienické, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a ďalšie. Aké sú teda základné odstupy od stavieb?

Minimálne vzdialenosti medzi dvomi budovami

Pri výstavbe samostatných rodinných domov je potrebné dodržiavať minimálny odstup od susediacej stavby v dĺžke minimálne 7 metrov. V niektorých prípadoch, napríklad v stiesnených podmienkach po predchádzajúcom súhlase možno odstup znížiť zo 7 metrov na 4 metre. Zároveň musí byť dodržaná podmienka vzdialenosti domu od spoločných hraníc susedov, a to minimálne 2 metre od tejto hranice. Iné odstupy možno využiť iba v prípade špeciálne vyhotovených výpočtov a meraní pred realizáciou konkrétnej výstavby alebo na základe územného plánu danej zóny.

Stavať je povolené minimálne 3 metre od cesty

Okrem vzdialeností medzi dvomi domami je potrebné dodržiavať aj zásady vzdialenosti domu od cestnej komunikácie. Konkrétne priečelie domu musí byť od cestnej komunikácie vzdialené minimálne 3 m.

Všetky vzdialenosti sa merajú vždy medzi najkratšími spojnicami dvoch nehnuteľností, prípadne nehnuteľnosti a cestnej komunikácie.

Pridaj komentár

Top