Ste tu
Domov > Reality a financovanie bývania > Spôsoby ohodnotenia ceny nehnuteľnosti

Spôsoby ohodnotenia ceny nehnuteľnosti

Chystáte sa kupovať, predávať nehnuteľnosť alebo sa váš nehnuteľný majetok stáva súčasťou súdneho sporu, napríklad pri rušení bezpodielového spoluvlastníctva alebo dedení? Potom určite potrebujete vedieť, aká je skutočná hodnota majetku. Spôsobov na jej objektívne stanovenie je hneď viacero. Ktoré sú tie najvyužívanejšie a ktorý z nich je najrealistickejší?

Cenová mapa

Najrýchlejšou možnosťou stanovenia trhovej ceny nehnuteľnosti je využitie tzv. cenovej mapy. To znamená porovnávanie hodnoty nehnuteľnosti s inými nehnuteľnosťami rovnakej kvality v rovnakej lokalite. Tento spôsob však neberie do úvahy individuálne charakteristiky bytu, domu či pozemku, a preto je výsledná hodnota skutočne len orientačná.

Hodnotenie bankou

Pri kúpe nehnuteľnosti prostredníctvom úveru vstupuje do procesu stanovenia trhovej ceny nehnuteľnosti banka. Tá niekedy využíva vlastné spôsoby hodnotenia, ktorými určuje cenu. Prihliada pritom nielen na ceny podobných nehnuteľnosti v rovnakej lokalite, ale aj na konkrétne charakteristiky majetku vrátane aktuálneho stavu. Takéto stanovenie ceny však slúži výlučne len pre potrebu banky.

Znalecký posudok

Jediným spôsobom skutočne objektívneho a právne nevyvrátiteľného stanovenia skutočnej ceny nehnuteľného majetku je znalecký posudok. Teda dokument, ktorý detailne hodnotí kvalitatívnu a kvantitatívnu stránku nehnuteľnosti, na základe čoho sa odborne stanoví jej cena. Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú hodnotu ceny najvýraznejšie, patrí charakter nehnuteľnosti, lokalita, rozloha, aktuálny stav, trhové ceny iných nehnuteľností v okolí a aktuálna situácia dopytu.

Znalecký posudok nehnuteľnosti použiteľný pre právne úkony však smie vypracovať len taký znalec, ktorý je zapísaný v zozname znalcov. Preto si ešte pred zadaním práce nájdenému znalcovi overte, či je jeho meno uvedené v tomto zozname.

Top