Ste tu
Domov > Stavba a stavebníctvo > Stavebné povolenie pri stavbe altánku alebo pergoly. Je potrebné?

Stavebné povolenie pri stavbe altánku alebo pergoly. Je potrebné?

Pred stavbou záhradného altánku alebo pergoly by ste mali urobiť niekoľko vecí. Vybrať si svoj vysnívaný projekt, určiť preň vhodné miesto a kontaktovať nás. No zabudnúť by ste nemali ešte na jednu dôležitú vec. Vybaviť si „papierovačky“. Je pred stavbou altánku alebo pergoly potrebné požiadať o stavebné povolenie? Čítajte ďalej a dozviete sa.

Čo hovorí stavebný zákon?

Stavebný zákon č. 50/1967 Zb. hovorí jasne. Stavebné povolenie sa vyžaduje vtedy, ak má stavba viac ako 25 m2 zastavanej plochy, ak je vyššia ako 5 metrov, prípadne hlbšia ako 3 metre pri podzemnej stavbe, ak stavba mení svoj objem – nadstavuje alebo pristavuje sa, ak sa stavba zatepľuje, menia sa jej nosné steny, prípadne sa mení tvar strechy. V takýchto prípadoch je nutné vybaviť si stavebné povolenie.

Čo z toho teda vyplýva pre vás, ako budúcich majiteľov záhradného altánku alebo pergoly? Ak váš záhradný altánok, hliníková alebo drevená pergola nepresiahne výmerou 25 m2, jedná sa len o takzvanú drobnú stavbu. Na postavenie takejto stavby sa stavebné povolenie nevyžaduje.

Platí to nielen pre samostatne stojace stavby, ale tiež pre drobné stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. To znamená nielen pre samostatne stojaci záhradný altánok, ale tiež pre prístrešok, ktorý je súčasťou domu, teda pergolu. Niečo však vybaviť predsa len budete musieť. Čo?

Pred stavbou záhradného altánku alebo pergoly ohláste drobnú stavbu

Vašou povinnosťou bude miestnemu príslušnému stavebnému úradu ohlásiť drobnú stavbu, čiže stavbu, ktorej výmera nepresahuje 25 m2 zastavanej plochy a výška nepresahuje 5 metrov.

Záhradný altánok alebo pergolu si môžete nechať postaviť až potom, keď zo stavebného úradu dostanete písomné vyhlásenie, že proti takejto drobnej stavbe nemá žiadne námietky.

V bežných prípadoch by ste toto vyhlásenie mali dostať do dvoch mesiacov. Odporúčame preto vybaviť si „papierovačky“ vopred, aby ste so stavaním nemuseli čakať. K ohláseniu drobnej stavby budete potrebovať:

  • Vyplnené tlačivo na ohlásenie drobnej stavby. Tlačivo získate na miestnom stavebnom úrade. Stiahnuť si ho môžete tu: pdf.
  • Doklad o tom, že ste vlastníkom pozemku. Ideálne výpis z listu vlastníctva.
  • Súhlas ostatných spoluvlastníkov. Ak ste len podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti, s drobnou stavbou musia súhlasiť aj ostatní spoluvlastníci. Ak nie sú aj oni jej stavebníkmi.
  • Situačný nákres stavby a technický opis stavby.
  • Ak staviate svojpomocne, potrebné je tiež určenie kvalifikovanej osoby – stavebného dozoru.
  • Rozhodnutia a stanoviská dotknutých orgánov. O tom, aké rozhodnutia musíte doložiť, vás v prípade potreby informuje stavebný úrad.

Samozrejme, je tu možnosť, že ste začali stavať „načierno“. Čo s tým? V horšom prípade vám hrozí pokuta. V tom lepšom máte možnosť dodatočne drobnú stavbu ohlásiť a vyhnúť sa tak problémom, ktoré by vám v budúcnosti mohol narobiť napríklad nepríjemný sused.

Top