Ste tu
Domov > Reality a financovanie bývania > Vyhnite sa kúpe problémového stavebného pozemku

Vyhnite sa kúpe problémového stavebného pozemku

Vlastný pozemok je prvým krokom k splneniu si sna o vlastnom rodinnom dome. Ako sa však nepopáliť hneď na začiatku plnenia tohto sna? Nekupujte mačku vo vreci a preverte bezproblémový právny stav pozemku, ktorý umožní takmer okamžitú stavbu bez komplikácií.

Stavebné pozemky by mali tvoriť jednu parcelu

Prvým krokom je identifikácia predmetu kúpy, teda vášho potenciálneho pozemku, a to prostredníctvom listu vlastníctva. Zistíte z neho číslo a výmeru parcely, vlastníka a samotný druh stavebného pozemku. Súčasný stav ohľadom pozemkov je v niektorých prípadoch naozaj zlý, pretože na základe dedičstva z minulosti sú parcely rozdelené na pozemky vo vlastníctve viacerých majiteľov. Kupujte preto len taký pozemok, ktorý tvorí kompletnú parcelu. Ak by mala parcela viacero majiteľov a vy vlastníte len podiel, na pozemku nič nespravíte bez súhlasu všetkých ostatných spoluvlastníkov. Pri kúpe si nechajte pozemok presne vytýčiť geodetmi, aby ste vedeli jeho presnú polohu a to, či jeho tvar poskytne dostatok plochy pre dom s ponechaním priestoru minimálne troch metrov od múru k hranici pozemku.

Preverte si, či pozemok nie je vedený ako poľnohospodárska pôda v ochrannom pásme

Ak je pozemok definovaný ako poľnohospodárska pôda, je potrebné zistiť, či sa nachádza v takom ochrannom pásme, ktoré dovoľuje jeho zmenu na iný ako poľnohospodársky pozemok. Tieto informácie nájdete aj na obvodnom pozemkovom úrade v danom okrese, rovnako ako aj možnosť uskutočniť vyňatie pozemku z poľnohospodárskej pôdy.

K pozemku musí viesť prístupová cesta

V úvode sme spomenuli termín mačka vo vreci. Takýto majetok bez istej budúcnosti si kupujete aj vtedy, keď k pozemku nie je zriadená prístupová komunikácia. V budúcnosti vám to totiž môže priniesť problém, že sa k svojmu domu vlastne nebudete mať ani ako dostať. Tento stav preveríte v katastrálnej mape a rovnako z nej zistíte, kto je majiteľom komunikácie. Preskúmajte si tiež dostupnosť a stav inžinierskych sietí a to, či poskytujú dostatočnú kapacitu na pripojenie aj vášho budúceho domu.

Územnosprávna informácia

Sledujte územný plán danej obce. Z neho dokážete vyčítať či lokalita, v ktorej sa nachádza váš pozemok, je určená na stavbu požadovaného typu stavby, prípadne či sa v blízkosti pozemku neplánuje iná výstavba, ktorá by mohla negatívne ovplyvniť budúce bývanie. Ak sa váš pozemok nachádza v oblasti, s ktorou plánuje územný plán inak, požiadajte pred kúpu stavebný úrad o stanovisko k možnej výstavbe na vašom budúcom pozemku.

Spôsoby prevodu vlastníckeho práva či platby sú obdobné ako pri kúpe iných nehnuteľností.

Top