Moderná škola verzus moderné knižnice. Ako sa navzájom dopĺňajú?

0
39
Moderná škola verzus moderné knižnice. Ako sa navzájom dopĺňajú?

Žijeme v dobe rýchleho pokroku vo všetkých oblastiach života. Nové technológie pribúdajú raketovou rýchlosťou. Tomuto rýchlemu vývoju je nutné sa prispôsobiť a viesť deti tak, aby zvládali neustále zmeny. Vďaka modernej škole deti dostanú výborný základ do života a budú flexibilnejšie reagovať. Moderná škola nie je len o smart technológiách. Vedie deti k tradičným hodnotám, napríklad v podobe lásky ku knihám. Ako sa dokážu dopĺňať moderná škola s knižnicou?

Projekt modernejšia škola podporuje inovácie

Projekt modernejšia škola podporovaný Ministerstvom školstva funguje už niekoľko rokov. Každá škola spĺňajúca pravidlá uvedené vo vyhláške projektu, môže požiadať o dotácie. Peniaze z projektu sa dajú využiť viacerými spôsobmi. Najčastejšie sa snažia školy o renováciu učební. Nový školský nábytok berie ohľad na pohodlie žiakov a vyzerá adekvátne k veku žiakov. Menšie deti sa môžu tešiť z pestrofarebného nábytku a väčšie z atypicky riešených kúskov nábytku.

Niektoré školy zobrali renováciu zhurta a vymenili nielen nábytok učební, ale tiež spoločných priestorov a školských knižníc. Pri vytváraní prostredia nových knižníc sa inšpirujú modernými mestskými knižnicami.

Modernejšia škola a moderné knižnice sa dopĺňajú

Počas vyučovania kladie modernejšia škola dôraz na overovanie získaných vedomostí v praxi. Súčasťou procesu výučby sú exkurzie na inšpiratívne miesta. Medzi inšpiratívne miesta patria knižnice. Modernejšia škola nie je predsa len o technológiách. Prelistovať si knihu v rukách prináša pocity, ktoré sa nedajú ničím nahradiť. Budovať u detí lásku ku knihám od útleho detstva vedie k celoživotnej láske k čítaniu, k túžbe po nových poznatkoch a k prežívaniu nových príbehov.

Každá prečítaná kniha je studnicou nových vedomostí a emócií. Preniesť sa do príbehu v knihe alebo získať nové informácie sú z hľadiska vzdelania veľmi dôležité. Modernejšia škola a moderné knižnice nie sú konkurenti. Ide o symbiózu vzdelania a zdroja informácií.

Spolupráca modernejšej školy a modernej knižnice

Každá modernejšia škola by mala nadviazať spoluprácu s modernými knižnicami. Vzájomne sa budú inšpirovať a získajú nápady pre tvorbu rôznych projektov. Jednou z možností je čítanie kníh priamo v knižniciach alebo dočasná výmena kníh. Obľúbené sú burzy kníh, počas ktorých žiaci donesú z domu do knižnice knihy zapadnuté prachom. Deti si môžu knihy vymeniť a dať im nový život. Ani knižnice sa nevyhýbajú pokroku. Knihy pretransformované do digitálnej podoby je možné prezentovať na interaktívnych tabuliach. V podobnom duchu by sme mohli pokračovať donekonečna. Je zrejmé, že modernejšia škola a knižnice k sebe neodmysliteľne patria.