Opatrnosť s elektrickým prúdom a ako sa vyhnúť katastrofe?

0
288
Opatrnosť s elektrickým prúdom a ako sa vyhnúť katastrofe?
Opatrnosť s elektrickým prúdom a ako sa vyhnúť katastrofe?

Aj keď sa to možno nezdá, najväčšie škody v domácnosti spôsobuje voda a elektrina. Elektrický prúd býva jednou z najčastejších príčin požiarov v európskych domácnostiach. Dá sa tomu nejako predísť?

Zo štatistiky ministerstva vnútra vyplýva, že napríklad za prvé tri kvartály minulého roka bolo na Slovensku vyše 6 900 požiarov, ktoré si vyžiadali 24 obetí a škody takmer za 32 miliónov eur. V 1 046 prípadoch zapríčinili požiar prevádzkovo-technické poruchy.

Koľko energie spotrebuje bežná domácnosť?

Priemerná spotreba elektrickej energie je  2 500 kWh za rok. Čo predstavuje cca 340 € a jedná sa o približne 40 % z celkových nákladov domácnosti na energiu.

V poslednom čase sa štruktúra spotreby energie v domácnostiach mení. Nové verzie spotrebičov (napr. elektrické bicykle) znižujú spotrebu, ale pribúdajú nové zariadenia, ktoré celkovú spotrebu elektrickej energie zvyšujú. Spotreba elektriny má stále stúpajúcu tendenciu.

Hrozba skratu

Významný podiel na vzniku požiarov v budovách má elektrický prúd. V elektrickej inštalácii môže požiar spôsobiť elektrická iskra, skrat, nárast prechodového odporu, chyba na spotrebiči a tzv. prepätie. Možno im predchádzať vďaka ističom, poistkám, zariadeniam na ochranu proti zemnému zvodu či prepäťovej ochrane. Existuje však viacero elektrických javov, pred ktorými vás neochránia ani tieto nadprúdové bezpečnostné prvky. Ide najmä o povytiahnuté zásuvky, káble pritlačené nábytkom a uvoľnené rozvodnice, ktoré môžu vyvolať poruchové elektrické oblúky a následne požiar.

Na zapálenie ľahko horľavých materiálov stačí elektrický prúd už od 270 miliampérov. Prúd s takou nízkou hodnotou však žiaden nadprúdový prvok neodpojí, pretože sa nelíši od bežného prúdu spotrebičov. Preto sa do elektrických rozvodov s vyšším požiarnym rizikom inštaluje prúdový chránič, ktoré sú schopné detekovať aj malé prúdy. Tie však majú jedno zásadné obmedzenie – nedokážu odhaliť a vypnúť prúdy, ktoré tečú medzi pracovnými vodičmi. Práve pre tieto prípady bol vyvinutý detektor oblúka, ktorý je napríklad v USA už viac ako desať rokov povinnou súčasťou elektrických rozvodov v rezidenčných budovách.

Poruchový oblúk môže vzniknúť v dôsledku opotrebovania a nedostatočnej údržby predovšetkým v zastaraných alebo nesprávne nainštalovaných elektrických zariadeniach a rozvodoch, resp. v nedostatočne funkčných kontaktoch v rozvodniciach a spojoch.

Ďalším dôvodom môžu byť externé riziká, ako je agresívne prostredie, vystavenie UV žiareniu, časté striedanie teplôt, vibrácie spotrebičov či hlodavce. Častou príčinou býva aj nesprávne používanie elektrických zariadení, najmä preťažovanie konektorov, pritlačené káble, samovoľné vytiahnutie zásuviek a káblov či neodborná, po domácky spravená elektroinštalácia.

Ako sa zachovať keď horí elektrické zariadenie?

Ihneď vypnite poistky, ak to nie je možné v byte, tak na chodbe. Ak ste požiar zbadali včas, môžete sa pokúsiť vytiahnuť zo steny kábel horiaceho spotrebiča. Keď ste však oheň spozorovali neskoro, tak to neskúšajte, pretože teplom sa niektoré izolácie rozpúšťajú a dotyk vodiča pod napätím by vás mohol zabiť. Aj bakelit zásuvky či zástrčky, ktorý sa navonok zdá byť pevný, sa vám môže rozsypať v ruke, takže by ste chytili priamo kontakty.

Elektrické zariadenia, ktoré sú stále pod prúdom, nikdy nehaste vodou. Na hasenie elektrických spotrebičov treba použiť snehové a práškové hasiace prístroje. Vodu na hasenie elektrických zariadení môžete použiť, až keď vypnete poistky, výnimkou je však televízor. Sú v ňom totiž súčiastky, ktoré si napätie udržia i niekoľko minút po vypnutí televízie. To isté platí pre monitor počítača. Horiace spotrebiče môžete hasiť aj tým, že ich prikryjete dekou, handrami alebo inak zabránite prístupu vzduchu. Ak je situácia vážna a hasenie nezvládate, volajte na linku 150 alebo 112.