Viete, ako správne čistiť postrekovač?

0
758

Ak máte doma záhradku alebo aspoň nejaké ovocné stromčeky, postrekovač bude nevyhnutnosťou, ktorá sa vám určite zíde. Používa sa najmä na jar, kedy treba rastliny chrániť pred plesňami a rôznymi škodcami. Vo všeobecnosti platí, že čím väčšiu záhradu máte, tým väčší by ste mali mať aj objem postrekovača. Predídete tak neustálemu dopĺňaniu nádoby, čo vám zaberie čas a aj energiu. Pri kúpe postrekovača treba myslieť nielen na jeho používanie, ale aj správne uvedenie do prevádzky a starostlivosť v podobe čistenia.

Pred prvým použitím by ste mali prístroj položiť rovno na zem a pri demontáži akéhokoľvek dielu ho zbaviť tlaku. Následne na to ho naplňte prostriedkom na postrekovanie a to cez otvor do čerpadla. Uzáver poriadne zatvorte tak, aby sa vám v žiadnom prípade neotvoril. Pri každom jednom postrekovači dbajte na všetky bezpečnostné predpisy a taktiež správne dávkovanie podľa údajov, ktoré udáva výrobca. Tekutinu nezabudnite dobre premiešať a pumpovať až dovtedy, kým sa v nádrži nedocieli tlak. Potom stačí zobrať do ruky trubicu a stlačením páky striekať na rastliny, ktoré to potrebujú.

Nielen používať, ale aj čistiť…

Súčasťou života postrekovača je nielen jeho používanie, ale aj čistenie. Treba ho urobiť po každom jednom použití, aby v ňom nezostali žiadne chemikálie. S čistením začnete tak, že vypustíte tlak a následne na to vyprázdnite nádrž. Tú treba starostlivo vyčistiť a dobre prepláchnuť čistou vodou. Najlepšie je urobiť to viackrát, aby ste si boli istý, že v nej nezostali žiadne zvyšky postreku. Vodu však v žiadnom prípade nevylievajte do kanalizácie, ale zlikvidujte ju spôsobom, ktorý je napísaný na obale výrobku. Čistením musia prejsť aj trysky, trubice a ručný ovládací ventil.

Na dôkladné umytie nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, ktoré obsahujú kysliny alebo rôzne rozpúšťadlá. Postrekovač vždy dobre vyprázdnite a skladujte na suchom miest. Nikdy ho nenechávajte tam kde mrzne a taktiež ho treba chrániť pred slnečným žiarením, pretože by sa mohol poškodiť a boli by ste nútený zakúpiť nový.  Tak ako všetko, aj tento prístroj je určený nielen na používanie, ale treba sa o neho aj postarať. Platí pravidlo, že v žiadnom prípade by ho nemali používať deti a tiež by ste sa s ním mali zdržiavať od nich čo najďalej.

Mohlo by dôjsť k narušeniu zdravia, čo by spôsobilo problémy nielen deťom, ale aj zvieratám. Pri postrekovaní sa teda uistite, že sa vo vašom okolí nikto nenachádza a až vtedy sa pustite naplno do práce. Postrekovaniu sa však veľmi nevyhýbajte, pretože by vaša úroda mohla poslúži nielen vám, ale najmä škodcom.