Vyskúšajte aj vy spoľahlivé zariadenie na meranie tepla a chladu

0
86
Vyskúšajte aj vy spoľahlivé zariadenie na meranie tepla a chladu
Vyskúšajte aj vy spoľahlivé zariadenie na meranie tepla a chladu

Keď obyčajný teplomer nestačí, pretože hodnoty, ktoré ukazuje nemusia byť presné, prichádzajú na rad digitálne merače tepla, ktoré okrem funkcie merania zabezpečujú aj zhromažďovanie a ukladanie dát, dokonca aj ich prenos.

Moderné technológie dnes zjednodušujú sledovanie teplotných podmienok a to nie len u vás doma, ale napríklad aj vo vašej firme. Ak potrebujete sledovať denné odchýlky a udržiavať priemernú teplotu v miestnosti napríklad pri práci s potravinami, ktoré vyžadujú teplo, vašu prácu vám uľahčí merač tepla, ktorý si jednoducho nainštalujete a získate tak prehľad o teplote každý deň. Kvalitné zariadenie vám umožní taktiež prehľad o spotrebe vašich energií, pričom môžete zistiť aj prípadný únik tepla alebo spotrebu pre dosiahnutie danej teploty.

Každý deň je iný

Každý deň na teplotu v miestnosti vplývajú rôzne faktory, ktoré ju ovplyvňujú a posúvajú jej hodnoty. Ak chcete denne sledovať teplotu, inteligentné merače tepla za vás zozbierajú dáta a vy si ich môžete jednoducho kedykoľvek prezrieť.

Ultrazvukové alebo kompaktné merače

Kvalitný kompaktný merač nepredstavuje len kvalita materiálu, z ktorého je vyrobený, ale taktiež aj presnosť jeho merania. Pri detailnom sledovaní hodnoty teplôt je samozrejmé, že vysoká presnosť je veľmi dôležitá. Kompaktný merač v jedinom zariadení zahrňuje okrem teplotného snímača aj kalorimetrické počítadlo a mechanický snímač prietoku. Je napojený aj na inteligentnú zbernicu dát, vďaka čomu bude sledovanie zozbieraných hodnôt pre vás záležitosťou pár minút.

Ultrazvukové merače majú taktiež vysokú presnosť merania a nízku tlakovú stratu. Takýto prístroj môžete využívať v oblasti vykurovacích systémov s vodou alebo pri veľkých vykurovacích systémoch či v odovzdávacích staniciach.