Pri návrhu realizácie domu musíte dodržiavať základné odstupy stavieb

0
960

Postaviť si dom nie ej až také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Ešte predtým, ako sa do toho pustíte, musíte vedieť základné zásady, ktoré treba dodržiavať. Jednou z nich sú aj odstupy medzi stavbami, ale aj pozemkami. Pri návrhu realizácie domu treba rešpektovať obmedzenia, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a územného plánu príslušnej obce.

Riadiť by ste sa mali teda vyhláškou č. 532/2002, ktorá presne hovorí o tom, čo mi môžete dovoliť a čo už nie. Čím precíznejší budete pri vypracovávaní návrhu, tým budete musieť robiť menej opráv. Pripravte sa  na výstavbu čo najlepšie a nepodceňte ani ten najmenší detail.

Ako je to teda so vzdialenosťou medzi domami?

Vo všeobecnosti platí, že vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 metre. V prípade, že domy medzi sebou vytvárajú voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 metrov. Z týchto údajov a nariadení vyplýva, že minimálna vzdialenosť pri ktorej môžu byť v protiľahlých stenách rodinných domov umiestnené okná je 7 metrov.

Špecifickým prípadom sú však stiesnené podmienky, kedy je možné túto vzdialenosť znížiť a to až na 4 metre. Platí však obmedzenie, že v žiadnej protiľahlej stene nesmú byť umiestnené okná obytných miestností. Stiesnené podmienky môžu vychádzať napríklad z nevhodnej polohy pozemku, jeho veľkosti, tvaru, konfigurácie terénu, sklonu, negatívneho vplyvu existujúcej okolitej zástavby alebo od zlej orientácie k svetovým stranám.

Okrem toho sú však za stiesnené pomery považované aj ochranné pásma alebo iné obmedzenia, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov. Vždy sa daný prípad stavby posudzuje individuálne a preto je normálne, že každá stavba má nariadenú inú vzdialenosť medzi hranicou pozemku alebo druhej stavby.  Pri realizácii návrhu treba myslieť aj na minimálnu vzdialenosť priečelí budov v ktorých sú okná obytných miestností. Od okraja pozemnej komunikácie musí byť táto vzdialenosť minimálne 3 metre.

Ak si chcete podmienky a zásady stavby rodinného domu naštudovať detailnejšie, odporúčame pozrieť si aktuálny Stavebný zákon. Keďže sa neustále dopĺňa a mení, treba sa riadiť najnovšími nariadeniami aby sa vám nestalo, že pri návrhu stavby nedodržíte potrebnú vzdialenosť. V tom prípade by ste museli návrh prerábať, čo by vás stálo nielen čas, ale aj peniaze. Nenechajte preto nič na náhodu a pripravte sa na všetko, čo vás pri stavbe domu čaká.