Pri práci v prašnom prostredí si nezabudnite chrániť dýchacie cesty 

0
70
Pri práci v prašnom prostredí si nezabudnite chrániť dýchacie cesty 

Na stavenisku i vo výrobnej hale striehne na pracovníkov množstvo hrozieb vrátane prašného prostredia. Ak sa bezpečnostné opatrenia nedodržiavajú správne, prach môže vážne poškodiť zdravie. Podráždené dýchacie cesty, kašeľ i kýchanie sa objavia hneď, no časom vás môžu postihnúť aj horšie zdravotné problémy. Našťastie existujú spôsoby, ako sa chrániť.

Používajte ochranné prostriedky

Najdôležitejším krokom, ktorý môžete urobiť pre svoju bezpečnosť, je neustále nosiť spoľahlivé pracovné oblečenie. Malo by zahaľovať čo najviac pokožky, aby ste sa vyhli styku so škodlivými látkami.

Samozrejmosťou sú ochranné pomôcky dýchacích ciest, ako je maska či respirátor, ktoré filtrujú prachové častice i škodlivé látky. Pri ich výbere sa uistite, že spĺňajú bezpečnostné normy. Iba tak si môžete byť istí, že vás ochránia.

Ďalším dôležitým bodom je ich správne nosenie. Realitou je, že v mnohých prevádzkach pracovníci nemajú správne nasadený respirátor – nosia ho pod nosom. Ochrana tváre takto nemá žiadny účinok a pracovníci si zarábajú na dýchacie ťažkosti.

Respirátory sú rozdelené do rôznych tried od obyčajných (FFP1) až po najkvalitnejšie (FFP3):

  • respirátory triedy FFP1 ponúkajú ochranu pred netoxickým a nefibrogénnym prachom do veľkosti 0,6 μm, zachytávajú minimálne 80 % častíc,
  • respirátory triedy FFP2 chránia pred pevnými i kvapalnými čiastočkami, dymom a aerosólmi, zachytávajú minimálne 94 % pevných častíc do veľkosti 0,6 μm,
  • respirátory triedy FFP3 chránia pred jedovatým a zdraviu škodlivým prachom, dymom a aerosólom, filtrujú aj karcinogénne a rádioaktívne škodlivé látky i patogény. Zachytávajú až 99 % častíc do veľkosti 0,6 μm.

 

Udržujte pracovné priestory čisté

Pokiaľ je to možné, snažte sa udržiavať svoje pracovisko v čistote. Všetky pracovné nástroje, pomôcky a suroviny by mali mať svoje určené miesto, keď sa nepoužívajú.

Uistite sa, že sú riadne uzatvorené, aby sa v priestore zbytočne nešíril prach. Okrem tohto si dajte záležať na pravidelnom vysávaní a utieraní prachu vlhkou handrou, aby sa nahromadený prach účinne odstránil.

 

Pri práci v prašnom prostredí si nezabudnite chrániť dýchacie cesty 

Zbytočne sa nevystavujte prachu

Kedykoľvek je to možné, obmedzte čas strávený v extrémne prašných priestoroch. O čistotu vzduchu a jeho zdravotnú nezávadnosť by sa malo dbať na 100 %. Riešením sú priemyselné čističky vzduchu s molekulárnou filtráciou. Nielenže pohlcujú prach, taktiež čistia vzduch od plynov, škodlivých výparov, choroboplodných zárodkov, peľu a plesní.

Nečakajte, kým sa ozvú vaše dýchacie cesty s nejakým problémom. Kliknite na www.ardonsk.sk a vyberte si kvalitné ochranné pomôcky tváre.

 

 

zdroj: freepik.com