Ako triediť polystyrén a do akého kontajnera patrí?

0
3115
Ako triediť polystyrén

Polystyrén patrí medzi moderné materiály, na ktoré sa často ako ekologicky zamerané duše pozeráme s nedôverou až s odporom. To je ale zbytočné. Dôležitejšie je sa ho naučiť správne triediť, aby ho bolo možné recyklovať.

Polystyrén dnes patrí medzi dôležité stavebné materiály. Ide o výborný izolant a preto sa používa pre exteriérové, interiérové aj strešné izolácie. Ale uplatnenie nachádza aj v mnohých ďalších oblastiach. Trebárs v dekoráciách, kreatívnom tvorení, vo floristike, dokonca ako výplňový materiál textilných bytových doplnkov či v logistike. Najčastejšie sa však využíva práve v stavebníctve. Pre stavebné účely sa delí na penový polystyrén (označovaný ako EPS) a extrudovaný polystyrén (XPS). Ide predovšetkým o cenovo dostupnú a pritom veľmi účinnú izoláciu vhodnú nielen pre zatepľovanie fasád. Podľa použitia sa potom delí na fasádny, podlahový, soklový a polystyrén vhodný pre izoláciu plochých striech.

Ako sa od seba líšia penový a extrudovaný polystyrén?

Ide o dva technologicky rozdielne vyrábané polystyrény, čo ich predurčuje pre iné oblasti použitia. Penový expandovaný EPS polystyrén vzniká polymerizáciu styrénu. Je tvorený bunkami s obsahom vzduchu, čo ho robí extrémne dobrým izolantom. Nie je tak pevný ako extrudovaný polystyrén, má tiež väčšiu nasiakavosť, ale na druhú stranu má výrazne nižšiu hmotnosť. Jeho slabinou je menšia odolnosť UV žiareniu a nehodí sa preto na fasády vystavené slnečnému žiareniu.

Extrudovaný polystyrén XPS je polystyrén s vafľovým, vrúbkovaným či hladkým povrchom. Najčastejšie sa používa v podobe rôzne dlhých a širokých dosiek. Perfektne sa hodí pre zateplenie spodnej stavby, konštrukcií, aj pre vysoko záťažové podlahy. Používa sa aj ako prímes betónových podláh.

Slováci si často myslia, že sa polystyrén nedá dávať do triedeného odpadu

Oba typy polystyrénu, penový aj extrudovaný, je možné dávať do triedeného odpadu určeného k následnej recyklácii. A aj keď stále platí, že lepšie je odpad neprodukovať vôbec, než ho následne recyklovať, u polystyrénu to tak úplne neplatí. Veľmi dobre sa vracia do obehu napríklad v podobe XPS dosiek.

Do akého kontajnera patrí polystyrén?

Neviete, ako triediť polystyrén? Patrí do žltých kontajnerov spolu s ostatnými plastami. Konečne môžete prestať tápať v tom, kam sa vyhadzuje polystyrén. V menšom množstve ho dajte priamo do žltej nádoby na triedený odpad. Pokiaľ máte väčšie množstvo polystyrénu, je ideálne ho odviezť priamo do zberného dvora. Nie je vhodné ukladať polystyrén vedľa žltého kontajneru len preto, že sa doňho nevojde, či si stále nie ste istí, či tam patrí. Ide o materiál s veľmi nízkou hmotnosťou. Často ho po okolí rozfúka aj menší vietor. Ak nechceme byť pôvodcom znečisteného okolia, lepšie je počkať na vyprázdnenie žltej nádoby na odpad, alebo ho odviezť do zberného dvora priamo.

Kam s polystyrénom už viete. Triediť ho očistený je však lepšie

Aj keď je pravdou, že nie je nevyhnutné plasty pred triedením 100% čistiť, vždy je to lepšie. Zjednodušuje to recykláciu. Predovšetkým uľahčíte prácu ľudom na triediacich linkách. Zvýšite tiež pravdepodobnosť, že bude polystyrén použitý k recyklácii. Je preto lepšie venovať pár minút čisteniu polystyrénu, ktorý odovzdávate do triedeného zberu.

Čo by ste mali vedieť o triedení polystyrénu, ktorý je odpadom zo stavebníctva?

Odpadový EPS polystyrén zo zatepľovania je možné do žltých kontajnerov vhadzovať len v prípade, že ide o neznečistený polystyrén. Platí to aj pre odrezky. Pokiaľ však z polystyrénu odstránite zvyšky malty, stierky, tmelu či betónu, triedenie možné je. Väčšie množstvo je nutné odviezť do zberného dvora. Informujte sa o podmienkach vášho obecného zberného dvora. Dohodnúť sa je možné aj priamo s recyklačnou firmou. Niektoré stavebniny majú pred obchodom nádoby na zvyšky zo zatepľovania. Vždy však platí, že musí ísť o neznečistené či očistené kusy a odrezky. Niektorí výrobcovia EPS polystyrénu odoberajú zvyšky aj priamo zo stavieb.

Špeciálnou kategóriou je odpad z demolácií. EPS odpadový polystyrén z demolačných prác sa na Slovensku zatiaľ nerecykluje. Technológia na jeho recykláciu existuje, ale zatiaľ iba v zahraničí, konkrétne napríklad v Holandsku. Čo nevidieť by však podobnú možnosť mohli mať aj Slováci.

Zabudnite na mýty o polystyréne

V mnohých smeroch je polystyrén nenahraditeľným. Nebojte sa ho používať, a ten, ktorý likvidujete, ekologicky trieďte v separovanom odpade. Budete mať dobrý pocit, že niečo robíte pre prírodu a trvalo udržateľný rozvoj. Žlté nádoby na triedený odpad, kam sa vyhadzuje polystyrén, zaistia, že sa s ním nezašpiní okolie. Polystyrén nájde svoje opakované uplatnenie, a to aj niekoľkokrát po sebe. V tomto je jeho recyklovanie dokonalejšie, než trebárs čo sa týka papiera.