Rekonštrukcia strechy od nápadu až po poslednú škridlu

0
55
Rekonštrukcia strechy od nápadu až po poslednú škridlu
Rekonštrukcia strechy od nápadu až po poslednú škridlu

Strecha je jedným z najdôležitejších prvkov stavby domu a jednoznačne si zaslúži zvýšenú pozornosť. Okrem toho, že chráni celkovú konštrukciu, zaručuje tiež pohodlie pre ľudí žijúcich pod ňou. Preto by sme sa mali o ňu starať a vedieť usúdiť, kedy je čas na rekonštrukciu.

Keď príde čas na opravu strechy, snažíme sa nájsť optimálne riešenie. Môžeme dúfať, že strechu stačí len opraviť, prípadne vymeniť strešnú krytinu. V skutočnosti však strecha býva príliš opotrebovaná a aj celková konštrukcia môže byť v zlom stave.

Mali by sme uvažovať aj nad tým, že požiadavky na nosnú konštrukciu boli v minulosti iné ako dnes. Preto sa zvyčajne odporúča celková rekonštrukcia strechy a prispôsobenie strešného plášťa súčasným požiadavkám.

Príčiny rekonštrukcie

Rekonštrukcia strechy sa vykonáva najmä z dvoch hlavných dôvodov – túžba po zmene, alebo poškodenie. Keď rekonštruujeme celý dom, tieto zmeny zvyčajne môžu ovplyvniť aj strechu. A keď nám zateká do domu, tak to snáď každý vie, že rekonštrukcia je nevyhnutná.

Znížená funkčnosť strechy

Na kompletnú rekonštrukciu strechy sa môžeme vrhnúť, ak strecha zateká v dôsledku chýbajúcich alebo zlomených škridiel, má nedôsledne zrealizované detaily, akými sú komíny či iné prestupy cez strechu.

Stav krytiny je v zlom stave, ak vykazuje známky poškodenia a nezabezpečuje dostatočnú ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Na mnohých miestach môže byť krytina popraskaná, hrozí pád jednotlivých kusov a ohrozenie okoloidúcich. V zime môžu zasa nastať problémy so zachytávaním snehu.

Zníženie statickej únosnosti krovu

Vlhkosť je najväčší nepriateľ bezproblémovej funkčnosti strechy. V dôsledku dlhodobej vlhkosti spôsobenej zatekaním a kondenzovaním pary dochádza ku vzniku plesní a k popraskaniu jednotlivých častí strechy.

Ani v tomto prípade strecha nedokáže plniť svoju funkciu a zároveň môže byť nebezpečná pre svojich obyvateľov. Takže aj tu sa hodí celková rekonštrukcia.

Zobytnenie podkrovia

Premeniť nevyužívanú povalu na obytný priestor sa môže javiť ako skvelý nápad. Všetky nedostatky krovu, ktoré by mohli mať vplyv na bezpečnosť a kvalitu bývania, by sme mali odstrániť. Dôležité je počítať so zateplením. Po zateplení strešného plášťa už krov nebudeme môcť vizuálne kontrolovať.

Na zateplenie sa často využíva minerálna vlna, polystyrén alebo polyuretán, a to najmä ako ochrana proti teplu v letných mesiacoch. Dosky z týchto materiálov uložené na debnení alebo latovaní tepelne chránia všetky vnútorné časti strechy.

Ďalšou možnosťou je vkladať izoláciu z minerálnych vlákien medzi krokvy. Aj keď má drevo dobré izolačné vlastnosti, vytvára v konštrukcii tepelné mosty. Preto medzikrokvovú izoláciu môže dopĺňať aj izolácia pod krokvami. Takže pri zobytnení podkrovia by sme určite mali rátať aj so zateplením strechy.

Nad čím uvažovať pri rekonštrukcii?

Pri rekonštrukcii strechy máme viaceré možnosti, ktoré závisia aj od účelu využitia podkrovného priestoru.

Posúdenie stavu strešnej konštrukcie

Pred rekonštrukciou strechy by sme mali posúdiť stav súčasnej konštrukcie. Ide o nosnosť, kvalitu reziva, či nie sú krokvy alebo stĺpy podopierajúce väznicu napadnuté škodcom. Nemali by sme podceňovať ani ochranu krovu pred drevokaznými hubami a hmyzom.

Bez výmeny starého latovania

Ak je krov a latovanie v poriadku a neplánujeme využívať podkrovie,  môžeme vymeniť iba starú krytinu za novú. Na trhu môžeme nájsť rôzne posuvné krytiny, ktoré budú vhodné pre pôvodné latovanie.

Veľký rozsah posunu škridiel umožňuje zachovať pôvodné latovanie a pri novom latovaní tieto škridly umožňujú kladenie bez nadbytočného rezania. Ak sa však rozhodneme pre rekonštrukciu, doplnenie skladby strechy o strešnú fóliu je výborným nápadom. Žiadna tvrdá skladaná strešná krytina nie je na 100 % odolná proti vode.

Výmena starého latovania

Ak plánujeme prerobiť podkrovie na obytné, mali by sme odstrániť staré latovanie. Mali by sme vytvoriť plné debnenie, položiť strešnú fóliu a prelepiť všetky spoje. Následne sa nabijú kontralaty, ktoré je potrebné podlepiť špeciálnymi tesniacimi páskami. Potom príde na rad samotné latovanie.

Ak je medzi krokvami len tepelná izolácia bez strešnej fólie a vietor naženie do tohto  priestoru vodu, tepelná izolácia môže navlhnúť a prestane plniť svoj účel. Dôsledkom potom môže byť vlhnutie stien a následný vznik plesní.

Kontralaty

Pri konštrukciách striech sa okrem strešných lát stretneme aj s kontralatami. Ak sa v skladbe strešného plášťa použije fólia poistnej hydroizolácie, musia byť použité kontralaty, ktorými sa táto fólia pripevní na krokvy. Ich ďalšou úlohou je zabezpečiť dostatočnú prevetrávanú medzeru pod krytinou.

Dimenzovanie lát

Dimenzovanie lát je navrhnutie prierezu laty a rozostupov lát na strešnej rovine. Dnes už zvyčajne používame výpočtovú techniku, najmä v prípade komplikovanejších striech. Pre správne nadimenzovanie lát musíme poznať:

  • dĺžku strešnej roviny
  • sklon strechy
  • osovú vzdialenosť krokiev
  • druh strešnej krytiny
  • dodatočné zaťaženie strechy

Strešné laty musia uniesť vlastnú hmotnosť krytiny, ale aj dodatočné zaťaženie krytiny spôsobené tlakom snehu a silou vetra. Vplyvom tejto záťaže sa laty ohýbajú. Väčšie ohyby môžu mať za následok nedokonalé dosadanie škridiel a následné poškodenie samotných škridiel alebo lát. Preto je dôležité zabezpečiť kvalitné latovanie so strešnými krytinami a pravidelnú starostlivosť o strechu.

Latovanie si vyžaduje keramická, betónová, bridlicová škridla, ale aj plechová šablóna. Každá z týchto strešných krytín má svoje špecifické požiadavky na latovanie. Dokonca aj každý z vyrábaných typov škridiel od jedného výrobcu má stanovené individuálne požiadavky na latovanie.

Posuvné keramické škridly

Tieto škridly umožňujú posun v smere toku vody, čo uľahčuje montáž a šetrí rezivo. Sú vhodné pre nové strechy aj pre rekonštrukcie, kde sa využije možnosť prispôsobenia sa pôvodnému latovaniu.

Pre zabezpečenie úžitkových vlastností strechy by sme mali poznať odstup prvej laty od hrebeňa a prevýšenie hrebeňovej laty nad hrebeňom. Dôležitý je aj spôsob uloženia strešných lát pri odkvapovej hrane strechy. Spodná hrana najspodnejšieho radu škridiel musí byť podložená vyššou latou. Tým zabezpečíme, že škridly prvého radu budú v jednej rovine s ostatnými škridlami.

Betónové krytiny

Všetky druhy betónových škridiel považujeme za posuvné. Vyznačujú sa vyššou toleranciou k nepresnostiam v latovaní a v niektorých prípadoch ich môžeme použiť aj pri rekonštrukciách striech bez výmeny latovania.

Rozostup latovania závisí od sklonu strechy. U betónových krytín vychádzame z faktu, že čím je menší sklon strechy, tým viac sa musia jednotlivé rady škridiel prekrývať. So stúpajúcim sklonom strechy sa teda budú zväčšovať vzdialenosti jednotlivých lát.

Kovové krytiny

Kovové krytiny môžeme pripevniť na plné debnenie, ale väčšina kovových krytín je vhodná aj na latovanie. V každom prípade je vždy nutné riadiť sa pokynmi výrobcov. Montážne predpisy určujú minimálne rozmery strešných lát a ich vzájomné vzdialenosti. Predpisy riešia aj vzdialenosť prvej laty od hrebeňa a spôsob uloženia lát pri odkvapovej hrane strechy.

Pokiaľ hovoríme o kovových krytinách, mali by sme spomenúť aj trapézový plech. Tento plech sa väčšinou používa vo veľkých výrobných halách, ale môžeme ho nájsť aj na strechách domov. Trapézové plechy sa veľmi často používajú nielen ako krytina striech, ale aj ako obyčajný prístrešok.

Profilovaný strešný plech je výnimočný vďaka svojej jednoduchosti a výraznému vzhľadu. Veľký výber hrúbky, možnosť strihania na mieru a široká paleta farieb poskytujú bohaté možnosti jeho využitia.

Cena strechy

Rekonštrukcia strechy sa môže cenovo veľmi líšiť. Dôležitý je predovšetkým celkový rozmer strešnej plochy na štvorcový meter. Zvyčajne platí, že čím je strecha zložitejšia, tým väčšie náklady na údržbu a opravu môžeme očakávať.

Cena strechy ďalej závisí od toho, či ide len o vonkajší náter s malými úpravami, komplexnú opravu od strešných základov, či úplnú premenu spolu s pridaním podkrovného obytného priestoru.

Ďalším podstatným faktorom je samotná realizácia rekonštrukcie. Pri rekonštrukcii strechy si môžeme na pomoc zavolať profesionálov alebo sa pustíme do toho sami. Ak ale ide o rozsiahlejší zásah do strešnej konštrukcie, mali by sme to nechať na odborníkov. V tomto prípade si k cene materiálu môžeme pripočítať ešte raz takú sumu.

Je potrebné stavebné povolenie?

Ak zasahujeme do konštrukcie krovu alebo zmeníme tvar strešnej konštrukcie, vtedy je potrebné úpravu uskutočniť na základe ohlásenia drobnej stavby. Máme povinnosť ohlásiť túto stavbu na obecnom úrade. To znamená, že si pri rekonštrukcii strechy si vo väčšine prípadov vystačíme s ohlásením stavebnému úradu.

Stavebný úrad sa v rámci stanovenej lehoty vyjadrí, či daná rekonštrukcia spadá pod ohlasovaciu povinnosť alebo podlieha stavebnému povoleniu. Stavebné povolenie potrebujeme v prípade rozsiahlej rekonštrukcie.

Pri ohlásení drobnej stavby bude treba doložiť projektovú dokumentáciu krovu s technickým popisom, ktorá obsahuje pôdorys a jednotlivé pohľady, statický posudok a stanovisko požiarneho projektanta.

Michal Horváth, Obsahový špecialista na optimalizáciu webov