Bezpečnosť počas výškových prác

0
106
Bezpečnosť počas výškových prác
Bezpečnosť počas výškových prác

Pri výškových prácach enormne hrozí riziko pádu. Toto riziko sa dá eliminovať dodržiavaním bezpečnostných pravidiel. Samotnému zraneniu zabráni používanie bezpečnostných pracovných odevov a doplnkov. Viete, ako sa dajú minimalizovať následky pádu a ako pádu samotnému predísť?

Ako zabrániť pádu pri výškových prácach

Výškové práce so sebou nesú veľa rizík. Okrem rôznych odrenín hrozia nebezpečné pády. K pádom dochádza najmä v dôsledku nerešpektovania bezpečnostných pravidiel. Niekedy je na vine samotný zamestnávateľ, ktorý nezabezpečí pre pracovníkov školenie alebo kvalitné pracovné a ochranné odevy. Nie je ničím nezvyčajným, že k zraneniu dochádza aj u skúsených pracovníkov, pretože sa cítia veľmi sebaisto a nepoužijú pri práci ochranné prostriedky, napríklad bezpečnostný postroj. V tomto prípade aj sekunda nepozornosti môže mať fatálne následky. Okrem bezpečnostných pomôcok je potrebné myslieť na zabezpečenie okolia pracoviska. Okolie musí byť ohradené, chránené sieťami, zábranami a dbať treba taktiež na pevnosť pracovných a záchytných plošín. Na pracovných odevoch pre výškové práce sa neoplatí šetriť. Spomínali sme bezpečnostný postroj, ktorý zabráni pádu alebo ochráni zamestnanca pri páde. Veľmi dôležitá je bezpečnostná prilba chrániaca všetky časti hlavy a dokonca tvárovú časť pomocou štítu. Zabúdať nesmieme ani na protišmykové rukavice a obuv.

Na čo všetko si dávať pozor pri práci vo výške

Ak dodržíte všetky spomínané pravidlá, nemalo by k pádu dôjsť. Napriek tomu patria pády z výšky k najčastejším pracovným úrazom. Zaujímavé je, že nejde o pády z veľkej výšky, ale z rebríka. Práve práca s rebríkom býva veľmi podceňovaná a školenia na prácu s rebríkom zanedbávané. Našťastie ide vo väčšine prípadov len o zlomeniny alebo podliatiny. Eliminovať následky pádu z väčšej výšky pomôžu záchranné siete inštalované do okolia výkonu práce. Podobným spôsobom chránia pracovníka istiace laná, navíjacie systémy, brzdy alebo rôzne typy tlmičov pádu. K pádu často dochádza aj v dôsledku pošmyknutia alebo zakopnutia, a preto udržiavajte pracovisko čisté, rebríky suché a dbajte na to, aby v okolí neboli porozhadzované káble či sutiny. Prácu vo výške by nikdy nemal robiť jedinec sám, ale len s istením druhej osoby.