Technika pre jazierka rybníčky, potôčiky a kaskády

0
216
Technika pre jazierka rybníčky, potôčiky a kaskády

Rybníčky, jazierka a potôčiky sú v záhrade prínosom pre zvieratá, rastliny av neposlednom rade pre ľudí. Takýto vodný prvok na záhrade však musí byť zhotovený s rozmyslom a potrebnou technikou. V tomto článku si v pár bodoch upresníme spomínanú techniku pre záhradné jazierka a rybníčky.

Čerpadlá sú základ

V prípade, že budeme v záhradnom jazierku chovať ryby, tak sa musí voda čistiť a filtrovať. Tiež je vhodné zaistiť dostatočné množstvo kyslíka vo vode, a to napríklad prebublávaním vzduchom. A preto je nevyhnutné obstaranie čerpadla . Pre laika je však výber čerpadla náročný. Základnými kritériami pri zaobstarávaní čerpadla je výkon v litroch za hodinu (l/h), výtlak v metroch a spotreba. Ďalším hľadiskom pri výbere je spôsob inštalácie čerpadla, a to buď na povrchu pri jazierku alebo ponorné čerpadlo. Ďalšou z možností je inštalácia solárneho čerpadla.

Má však menší výkon a zvládne dopraviť menší objem vody. Obstarávacia cena je vyššia, avšak ušetríme za elektrinu a zhotovenie prípojky. V prípade, že by sme chceli solárne čerpadlo využiť na prevádzku výdatnejšieho prameňa alebo potôčika, bude výkon nedostačujúci. Čerpadlo nám samozrejme pomáha ako pohon na filtráciu.

Zvláštnou kategóriou sú potom fontánové čerpadlá , ktoré slúžia, ako už bolo spomínané, na okysličenie vody. Skladajú sa zo samotného čerpadla a teleskopického kitu s rôznymi tryskami, pomocou ktorých vytvárame na hladine rôzne tvary striekajúcej vody.

Filtrácia musí byť výkonná

Pre bežné záhradné jazierko, nemusíme kupovať filtráciu ani čerpadlo. Čistenie vody nám zaistí správne zvolené vodné rastlinky a mikroorganizmy. V prípade, že však budeme používať jazierko aj na kúpanie alebo budeme chovať už spomínané ryby (znečistenie exkrementy), je určite potrebné filtráciu jazierka zaistiť.

Existujú dva základné druhy filtrácií, a to tlakové filtre a netlakové biofiltre . Základný rozdiel je v umiestnení filtra. Tlakový filter je možné umiestniť vedľa jazierka a netlakový biofilter musí byť naopak umiestnený na hladine jazierka. A má aj väčšie rozmery. V prípade inštalácie ponorného čerpadla je možné namontovať filter do vodného obehu bez väčších nákladov. Najjednoduchšia je kombinácia čerpadla s filtrom, kedy čerpadlo nainštalujeme mimo jazierka a dodatočne ho vybavíme filtrom. Vyšší čistiaci výkon poskytujú externé filtre , ktoré sú nainštalované v šachte mimo jazierka a voda je k nim dopravovaná z jazierka pomocou čerpadla. Vyšším čistiacim výkonom sa tiež vyznačujú viackomorové filtre a inštalujú sa na brehu jazierka. Tu však musí pracovať v kombinácii s dostatočne dimenzovaným ponorným čerpadlom vo vode.

UV lampy odstraňujú riasy a zákaly

Veľkým pomocníkom pri čistení vody je tzv. UV lampa , ktorá sterilizuje vodu, ktorá lampou preteká. Odstraňuje všetky riasy a zákaly. UV lampa sa napojí na filtráciu a čerpadlo nimi preháňa vodu. Pokiaľ je zvolená správna sila UV lampy, bude podstatne obmedzená tvorba riasy a nebudeme mať zelenú vodu . Na pohľad bude voda čistá. UV lampy máme vonkajšie a vnútorné. Vonkajšie sa nasadzujú na hadice vedené k filtrácii a vnútorné sú naopak umiestnené vo vode v jazierku a obsahujú čerpadlo.

Skimmer zbiera nečistoty

K vodným filtrom patrí aj tzv. skimmer, ktorý plní funkciu veľkoplošného hladinového zberača nečistôt. Odstraňuje z hladiny listy a iné drobné nečistoty a mastnotu . Je veľmi dôležité mať čistú hladinu vody v jazierku a to, aby nám lepšie prebiehala výmena kyslíka medzi vzduchom a vodou. Napomáha nám tým k lepšej činnosti filtračných baktérií.

Hadice a iné príslušenstvo

Prepojenie filtrácie a čerpadla nám zaisťujú tzv. špirálové hadice. Sú to vystužené špeciálne hadice , ktoré sa nelámu, sú stabilné voči UV-žiareniu a nedegradujú. Proti zamrznutiu hladiny v zime je tiež vhodné zaobstarať si polystyrénový plavák.

Na oživenie vodnej plochy nám pomôžu tzv. výverové kamene, prameniská, vodotrysky a chrliče. Ďalším spôsobom, ako jazierko urobiť atraktívne, je aj efektné osvetlenie jazierka alebo jeho brehov, a to najmä večer. Mali by však byť nainštalované tak, aby nepôsobili rušivým dojmom a neobťažovali živočíchy žijúce v jazierku v ich nočnom pokoji.